<xmp id="oiwsg"><nav id="oiwsg"></nav>
<dd id="oiwsg"></dd>
<xmp id="oiwsg"><menu id="oiwsg"><tt id="oiwsg"></tt></menu>
<xmp id="oiwsg"><menu id="oiwsg"></menu>
<menu id="oiwsg"><nav id="oiwsg"></nav></menu>
选择日期:   
选择主题: 选择表格:

登记结算公司证券存管情况统计表(2021年05月)

证券存管情况统计表

上海分公司

深圳分公司

合计

一、存管证券只数(只)

20,266

7,204

27,470

(一)股票

1,952

2,478

4,430

1.A

1,904

2,433

4,337

2.B

48

45

93

(二)权证

0

0

0

(三)债券

13,487

2,315

15,802

1.国债

181

272

453

2.地方债

2,138

110

2,248

3.政策性金融债

18

11

29

4.企业债

1,927

34

1,961

5.公司债

9,061

867

9,928

6.可转债

159

238

397

7.分离式可转债

0

0

0

8.中小企业私募债

3

783

786

(四)基金

447

536

983

1.封闭式基金

0

1

1

2.ETF

321

152

473

3.LOF

120

380

500

4.实时申赎货币基金

6

3

9

(五)资产证券化产品

4,380

1,875

6,255

二、存管证券面值(亿元)

190,604.93

52,876.29

243,481.22

(一)股票

42,998.63

23,409.24

66,407.87

1.非限售股

38,047.66

20,713.77

58,761.43

A

37,887.09

20,593.44

58,480.53

B

160.57

120.33

280.90

2.限售股

4,950.97

2,695.47

7,646.44

(二)权证

0.00

0.00

0.00

(三)债券

126,407.55

21,260.46

147,668.01

1.国债

7,497.65

282.79

7,780.44

2.地方债

7,312.66

91.50

7,404.16

3.政策性金融债

1,220.00

501.20

1,721.20

4.企业债

9,614.35

257.28

9,871.63

5.公司债

96,764.96

10,762.17

107,527.13

6.可转债

3,965.68

2,041.13

6,006.81

7.分离式可转债

0.00

0.00

0.00

8.中小企业私募债

32.25

7,324.39

7,356.64

(四)基金

4,544.77

1,601.27

6,146.04

1.封闭式基金

0.00

0.08

0.08

2.ETF

4,182.98

1,101.09

5,284.07

3.LOF

205.70

499.57

705.27

4.实时申赎货币基金

156.09

0.53

156.62

(五)资产证券化产品

16,653.98

6,605.32

23,259.30

三、存管证券非限售市值(亿元)

561,285.42

338,610.48

899,895.90

(一)股票

410,306.92

308,454.06

718,760.98

1. A

409,616.20

307,901.28

717,517.48

2. B

690.72

552.78

1,243.50

(二)权证

0.00

0.00

0.00

(三)债券

125,166.27

21,488.61

146,654.88

1.国债

7,613.87

283.08

7,896.95

2.地方债

7,315.20

91.64

7,406.84

3.政策性金融债

1,241.90

500.35

1,742.25

4.企业债

8,085.96

258.36

8,344.32

5.公司债

96,051.05

10,595.37

106,646.42

6.可转债

4,837.86

2,358.10

7,195.96

7.分离式可转债

0.00

0.00

0.00

8.中小企业私募债

20.43

7,401.71

7,422.14

(四)基金

11,096.68

2,789.07

13,885.75

1.封闭式基金

0.00

8.00

8.00

2.ETF

10,674.93

2,012.24

12,687.17

3.LOF

265.66

716.03

981.69

4.实时申赎货币基金

156.09

52.80

208.89

(五)资产证券化产品

14,715.55

5,878.74

20,594.29

四、存管证券总市值(亿元)

636,801.20

395,166.98

1,031,968.18

(一)股票

485,816.30

365,010.56

850,826.86

1. A

485,125.58

364,454.35

849,579.93

2. B

690.72

556.21

1,246.93

(二)权证

0.00

0.00

0.00

(三)债券现货

125,172.67

21,488.61

146,661.28

1.国债

7,613.87

283.08

7,896.95

2.地方债

7,315.20

91.64

7,406.84

3.政策性金融债

1,241.90

500.35

1,742.25

4.企业债

8,085.96

258.36

8,344.32

5.公司债

96,051.05

10,595.37

106,646.42

6.可转债

4,844.26

2,358.10

7,202.36

7.分离式可转债

0.00

0.00

0.00

8.中小企业私募债

20.43

7,401.71

7,422.14

(四)基金

11,096.68

2,789.07

13,885.75

1.封闭式基金

0.00

8.00

8.00

2.ETF

10,674.93

2,012.24

12,687.17

3.LOF

265.66

716.03

981.69

4.实时申赎货币基金

156.09

52.80

208.89

(五)资产证券化产品

14,715.55

5,878.74

20,594.29

注:①面值包含所有上市公司(包括只发A股、只发B股、即发A股又发B股、既发A股又发H股的上市公司)限售股和非限售股的面值;纯B股上市公司的非流通股的面值暂未纳入计算。B股市值以国家外汇管理局上周五公布的汇率中间价换算成人民币。③存管证券只数不包括存管面值为零的证券。


中扑网首页